Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

21. 02. 2019

do 28.02.2019

Mark: 21-02-2019-OcÚ-OZ

Pozvánka

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2019

do 25.02.2019

Mark: 12-02-2019-OcÚ

Návrh - VZN č.1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2019

do 28.02.2019

Mark: 12-02-2019-OcÚ-OZ

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2019

do 27.02.2019

Mark: 12-02-2019-OcÚ-OZ-1

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015

[en:OfficeBoard:files]: