Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Mark: 28-09-2018-Ocú-OZ

Zverejnenie zámeru - Priameho prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Mark: 28-09-2018-OcÚ-OZ-1

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

24. 09. 2018

do 11.11.2018

Mark: 23-09-2018-OcÚ-OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: