Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

22. 11. 2017

do 08.12.2017

Mark: 22-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Súča na I. polrok 2018

[en:OfficeBoard:files]:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Mark: 19-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Mark: 22-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatokč. 5 k VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

22. 11. 2017

do 07.12.2017

Mark: 20-11-2017-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

[en:OfficeBoard:files]:

20. 11. 2017

do 31.03.2018

Mark: 20-11-2017-OcÚ

Kúpele Trenčianske Teplice - ponuka

[en:OfficeBoard:files]:

16. 11. 2017

do 09.12.2017

Mark: 16-11-2017-OcÚ-OZ

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

[en:OfficeBoard:files]:

15. 11. 2017

do 01.12.2017

Mark: 15-11-2017-OcÚ

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

[en:OfficeBoard:files]:

14. 11. 2017

do 31.01.2018

Mark: 14-11-2017-OcÚ

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

[en:OfficeBoard:files]:

6. 11. 2017

do 01.01.2018

Mark: 06-11-2017-OcÚ

Voľby do VUC 2017

[en:OfficeBoard:files]:

28. 03. 2017

do 30.11.2017

Mark: ORHZ-TN1-321-002/2017

Upozornenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

[en:OfficeBoard:files]:

3. 03. 2017

do 31.12.2017

Mark: 03-03-2017-OcÚ-OZ

Územný plán obec Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

10. 11. 2016

do 31.12.2017

Mark: 3664/2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: