Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Mark: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

[en:OfficeBoard:files]:

16. 02. 2018

do 30.04.2018

Mark: 16-10-2017-OcÚ-2

U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 15.2.2018

[en:OfficeBoard:files]:

14. 02. 2018

do 07.03.2018

Mark: 14-02-2018-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Mark: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

[en:OfficeBoard:files]:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Mark: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

20. 11. 2017

do 31.03.2018

Mark: 20-11-2017-OcÚ

Kúpele Trenčianske Teplice - ponuka

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: