Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

10. 10. 2018

do 18.10.2018

Mark: OcÚDS-580/001/2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

10. 10. 2018

do 25.10.2018

Mark: OcÚDS-392/2018-005/Zm

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

8. 10. 2018

do 23.10.2018

Mark: OcÚDS-568/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Mark: 28-09-2018-OcÚ-OZ-1

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

28. 09. 2018

do 18.10.2018

Mark: 28-09-2018-Ocú-OZ

Zverejnenie zámeru - Priameho prenájmu nebytových priestorov obce Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

24. 09. 2018

do 11.11.2018

Mark: 23-09-2018-OcÚ-OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

[en:OfficeBoard:files]:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Mark: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

[en:OfficeBoard:files]:

11. 07. 2018

do 10.11.2018

Mark: 11-07-2018-OcÚ-V

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

[en:OfficeBoard:files]:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Mark: 25-05-2018-OcÚ

VSTUPNÝ DOTAZNÍK - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Mark: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

[en:OfficeBoard:files]:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Mark: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: