Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

11. 06. 2018

do 27.06.2018

Mark: 11-06-2018-OzÚ-OZ

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Súča na II. polrok 2018

[en:OfficeBoard:files]:

5. 06. 2018

do 19.06.2018

Mark: 07-06-2018-OcÚ-OZ

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2014

[en:OfficeBoard:files]:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Mark: 25-05-2018-OcÚ

VSTUPNÝ DOTAZNÍK - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

[en:OfficeBoard:files]:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Mark: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Mark: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

[en:OfficeBoard:files]:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Mark: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: