Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

21. 03. 2018

do 09.04.2018

Mark: 21-03-2018-OcÚ-1

Prerušenie dodávky elektriny - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

21. 03. 2018

do 09.04.2018

Mark: 21-03-2018-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

7. 03. 2018

do 22.03.2018

Mark: OcÚDS-122/2018-001/Zm

Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

[en:OfficeBoard:files]:

7. 03. 2018

do 22.03.2018

Mark: OcÚDS-129/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí územného konania pre Západoslovenskú distribučnú a.s.

[en:OfficeBoard:files]:

5. 03. 2018

do 22.03.2018

Mark: 05-03.2018-OcÚ

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku

[en:OfficeBoard:files]:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Mark: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

[en:OfficeBoard:files]:

16. 02. 2018

do 30.04.2018

Mark: 16-10-2017-OcÚ-2

U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 15.2.2018

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Mark: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

[en:OfficeBoard:files]:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Mark: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

20. 11. 2017

do 31.03.2018

Mark: 20-11-2017-OcÚ

Kúpele Trenčianske Teplice - ponuka

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: