Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

18. 06. 2019

do 27.06.2019

Mark: 18-06-2019-OcÚ-OZ

Pozvánka

[en:OfficeBoard:files]:

10. 06. 2019

do 27.06.2019

Mark: 10-06-2019-OcÚ-OZ-1

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2019

[en:OfficeBoard:files]:

10. 06. 2019

do 27.06.2019

Mark: 10-06-2019-OcÚ-OZ

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2015 - návrh

[en:OfficeBoard:files]:

10. 06. 2019

do 28.06.2019

Mark: 10-06-2019-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.6.2019

[en:OfficeBoard:files]:

28. 05. 2019

do 31.12.2019

Mark: 28-05-2019-OcÚ-OZ

Oznámenie v vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

[en:OfficeBoard:files]:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Mark: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

[en:OfficeBoard:files]:

28. 11. 2018

do 30.06.2019

Mark: 28-11-2018-OcÚ

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

[en:OfficeBoard:files]:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Mark: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

[en:OfficeBoard:files]: