Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

16. 10. 2019

do 31.03.2020

Mark: 16-10-2019-OcÚ

Problematika komínových a vykurovacích telies a požiarov spôsobených nesprávnou inštaláciou a prevádzkovaním komínových a vykurovacích telies

[en:OfficeBoard:files]:

13. 09. 2019

do 31.12.2019

Mark: 13-08-2019-OcÚ

Kompostéry - výzva na preberanie

[en:OfficeBoard:files]:

10. 09. 2019

do 25.10.2019

Mark: 10-09-2019-OcÚ-OZ

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Dolná Súča č. 1/2016 Cenník služieb a prevádzkový čas Pohrebných služieb obce

[en:OfficeBoard:files]:

22. 07. 2019

do 31.12.2019

Mark: 22-07-2019-OcÚ

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová - VÝZVA

[en:OfficeBoard:files]:

28. 05. 2019

do 31.12.2019

Mark: 28-05-2019-OcÚ-OZ

Oznámenie v vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

[en:OfficeBoard:files]:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Mark: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

[en:OfficeBoard:files]:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Mark: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

[en:OfficeBoard:files]: