Skip to main content Site map Accesibility News

OfficeBoard

18. 05. 2018

do 04.06.2018

Mark: 18-05-2018-OcÚ-OZ

Návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZNO č. 3/2014

[en:OfficeBoard:files]:

24. 04. 2018

do 25.05.2018

Mark: OcÚDS-183/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

[en:OfficeBoard:files]:

19. 02. 2018

do 30.06.2018

Mark: 19-02-2018

Dodatku č.1 k VZNO č.3/2015

[en:OfficeBoard:files]:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Mark: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

[en:OfficeBoard:files]:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Mark: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

[en:OfficeBoard:files]:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Mark: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

[en:OfficeBoard:files]: