Skip to main content Site map Accesibility News

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 1.1.2013 spolu 2973, z toho

  • mužov 1484
  • žien 1489

Rok 2013

  • Narodenie 32
  • Úmrtie 26
  • Prihlásenie 40
  • Odhlásenie 32