Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 27.11.2010 pre volebné obdobie 2010-2014

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie: