Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Úradná tabuľa

18. 06. 2019

do 27.06.2019

Značka: 18-06-2019-OcÚ-OZ

Pozvánka

Prílohy:

10. 06. 2019

do 27.06.2019

Značka: 10-06-2019-OcÚ-OZ-1

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2019

Prílohy:

10. 06. 2019

do 27.06.2019

Značka: 10-06-2019-OcÚ-OZ

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2015 - návrh

Prílohy:

10. 06. 2019

do 28.06.2019

Značka: 10-06-2019-OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.6.2019

Prílohy:

28. 05. 2019

do 31.12.2019

Značka: 28-05-2019-OcÚ-OZ

Oznámenie v vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

28. 11. 2018

do 30.06.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy: