Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Úradná tabuľa

18. 07. 2018

do 02.08.2018

Značka: OcÚDS-392/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Prílohy:

18. 07. 2018

do 02.08.2018

Značka: OcÚDS-400/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Prílohy:

13. 07. 2018

do 30.07.2018

Značka: OcÚDS-399-001/2018/Zm

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh - verejná vyhláška

Prílohy:

11. 07. 2018

do 10.11.2018

Značka: 11-07-2018-OcÚ-V

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Prílohy:

10. 07. 2018

do 25.07.2018

Značka: OU-TN-PLO-2018/005347-007 CE

Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška

Prílohy:

10. 07. 2018

do 25.07.2018

Značka: OU-TN-PLO-2018/005347-006 CE

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Prílohy:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Značka: 25-05-2018-OcÚ

VSTUPNÝ DOTAZNÍK - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Prílohy: