Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Úradná tabuľa

21. 02. 2019

do 28.02.2019

Značka: 21-02-2019-OcÚ-OZ

Pozvánka

Prílohy:

19. 02. 2019

do 26.02.2019

Značka: OcÚDS-117/001/2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Prílohy:

18. 02. 2019

do 25.02.2019

Značka: OcÚDS-115/001/2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - verejná vyhláška

Prílohy:

12. 02. 2019

do 26.05.2019

Značka: 13-02-2019-OcÚ

Voľby do Európskeho parlamentu

Prílohy:

12. 02. 2019

do 28.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ-OZ

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku obce Dolná Súča

Prílohy:

12. 02. 2019

do 25.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ

Návrh - VZN č.1/2019 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ obce Dolná Súča

Prílohy:

12. 02. 2019

do 27.02.2019

Značka: 12-02-2019-OcÚ-OZ-1

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015

Prílohy:

28. 01. 2019

do 31.12.2020

Značka: 28-01-2019-OcÚ

Pojekty NFP - publicita

Prílohy:

11. 01. 2019

do 30.03.2019

Značka: 11-01-2019-OcÚ

Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča

Prílohy:

28. 11. 2018

do 28.02.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ-1

Kúpele v regióne

Prílohy:

28. 11. 2018

do 30.06.2019

Značka: 28-11-2018-OcÚ

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných - oznam.

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy: