Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Úradná tabuľa

16. 11. 2017

do 09.12.2017

Značka: 16-11-2017-OcÚ-OZ

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti - pozemkov formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prílohy:

15. 11. 2017

do 01.12.2017

Značka: 15-11-2017-OcÚ

Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

Prílohy:

14. 11. 2017

do 31.01.2018

Značka: 14-11-2017-OcÚ

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

Prílohy:

6. 11. 2017

do 21.11.2017

Značka: OcÚDS-698/2017-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania

Prílohy:

6. 11. 2017

do 01.01.2018

Značka: 06-11-2017-OcÚ

Voľby do VUC 2017

Prílohy:

28. 03. 2017

do 30.11.2017

Značka: ORHZ-TN1-321-002/2017

Upozornenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Prílohy:

3. 03. 2017

do 31.12.2017

Značka: 03-03-2017-OcÚ-OZ

Územný plán obec Dolná Súča

Prílohy:

10. 11. 2016

do 31.12.2017

Značka: 3664/2016

Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Prílohy: