Skip to main content Mapa stránok Accesibility Aktuality

Úradná tabuľa

19. 10. 2018

do 05.11.2018

Značka: 19-10-2018-OcÚ-OZ-3

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014

Prílohy:

19. 10. 2018

do 05.11.2018

Značka: 19-10-2018-OcÚ-OZ-2

Návrh - Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013

Prílohy:

19. 10. 2018

do 07.11.2018

Značka: 19-10-2018-OcÚ-OZ-1

Návrh plánu činnosti kontrolóra obce Dolná Súča na I. polrok 2019

Prílohy:

19. 10. 2018

do 07.11.2018

Značka: 19-10-2018-OcÚ-OZ

Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti - formou zámeny obce Dolná Súča

Prílohy:

10. 10. 2018

do 25.10.2018

Značka: OcÚDS-392/2018-005/Zm

Upovedomenie o podanom odvolaní - verejná vyhláška

Prílohy:

8. 10. 2018

do 23.10.2018

Značka: OcÚDS-568/2018-001/Zm

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Prílohy:

24. 09. 2018

do 11.11.2018

Značka: 23-09-2018-OcÚ-OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov OZ 2018

Prílohy:

6. 09. 2018

do 31.12.2019

Značka: 06-09-2018-OcÚDS

Kanalizácia - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. - metodické usmernenie

Prílohy:

11. 07. 2018

do 10.11.2018

Značka: 11-07-2018-OcÚ-V

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Prílohy:

25. 05. 2018

do 30.11.2018

Značka: 25-05-2018-OcÚ

VSTUPNÝ DOTAZNÍK - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prílohy:

12. 02. 2018

do 12.02.2019

Značka: 12-02-2018-OcÚ

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča - informačná tabula

Prílohy:

1. 12. 2017

do 31.12.2018

Značka: 18-12-2017-OcÚ

Prevencia kriminality - Kamerový systém v obci Dolná Súča

Prílohy:

4. 11. 2016

do 31.12.2018

Značka: 04-11-2016-OcÚ

UPOZORNENIE - výstavba kanalizácie

Prílohy: